Logo color SKHU EN RGBBoj drogovo závislých osôb (2017-2018)

Zrodenie nášho projektu s názvom „Struggle of Addicts on Drugs“ (kód: SKHU/1601/4.1/348) bolo výsledkom spoločného poslania projektových partnerov: opätovné začlenenie závislých osôb do spoločnosti. Cezhraničný projekt sme implementovali v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko od 1. septembra 2017 do 31. decembra 2018, počas 16 mesiacov. 

Hlavným cieľom projektu bolo potvrdenie opodstatnenosti terapeutickej liečby, totiž reintegrácia závislých ľudí si vyžaduje po zdravotnej starostlivosti dlhodobý rozvoj osobnosti v podpornej skupine. Medzi ďalšie ciele patrili zlepšenie spolupráce v tejto špecializovanej oblasti, rozvoj terapeutickej infraštruktúry a zníženie preťaženia pomocníkov.

Pre dosiahnutie udržateľných cieľov sme organizovali najprv 5-dňovú študijnú cestu pre odborníkov, následne 2-dňovú výmenu skúseností pre našich klientov – ľudí závislých od alkoholu, omamných látok a patologického hráčstva a ich rodín – aby sme skúsili partnerovu prácu na vlastnej koži a navzájom si vymenili dobré praxe.

Pre svoju cieľovú skupinu sme zaviedli vzdelávací program pozostávajúci z 8 kurzov na oboch stranách hranice: anglický, slovenský a maďarský jazykový kurz, kuchársky kurz, vidiecke práce, kancelársky asistent, právne a podnikateľské znalosti, riadenie konfliktov a sebapoznávanie. Cieľom vzdelávania bolo, aby sme zvýšili šance našich klientov na abstinenciu a reintegráciu do spoločnosti.

V našej prevenčnej kampani sme organizovali 5 - 5 okrúhlych stolov, do ktorých sme začlenili odborníkov pracujúcich na poli drogovej prevencie a resocializácie závislých ľudí, ďalej sme zrealizovali 20 - 20 prevenčných prednášok, na ktorých sme oslovili žiakov a pedagógov základných a stredných škôl. Odbornosť našich spolupracovníkov sme kombinovali s osobnými skúsenosťami abstinujúcich závislých.

Z rozpočtu projektu sme vedeli výrazne rozvíjať naše terapeutické nástroje: nakúpili sme hudobné nástroje, ochranné pracovné prostriedky, kancelárske potreby, elektroniku, knihy, športové potreby a malotraktor. Zverejnili sme novú webovú stránku, dve informačné brožúry a dokumentárny film „Naše poslanie“.

Najnákladnejšou aktivitou bola rekonštrukcia starej kotolne s rozlohou 367 m2 na viacúčelové športovo - rekondičné zariadenie, ktoré bude slúžiť športovým, prevenčným a terapeutickým účelom. Telocvičňa bude dostupná aj pre žiakov a obyvateľov obce vo vopred dohodnutých termínoch.

V rámci projektu sme uskutočnili 58 profesionálnych podujatí začlenením 193 organizácií. Spolu sa zúčastnilo 2 232 ľudí na podujatiach, z čoho boli 1 062 žien a 93 osôb z marginalizovaných skupín.

 

dr. jur. Dávid Szőcs, koordinátor projektu

 

2018 02 26 1420482018 12 19 1568