Naším poslaním zakotveným v Štatúte je „Poskytovanie humanitnej a sociálnej starostlivosti so zameraním na prevenciu závislosti na alkohole a na iných návykových látkach, poskytovať podporu a pomoc závislým osobám, ich výchova k zdravému spôsobu života a napomáhanie ich sociálnej a zdravotnej rehabilitácie, ich vedenie k získaniu a udržaniu pracovných návykov.“

Prácu sme začali v roku 1992 v Komárne pod názvom Sociálna nadácia Nádej - Reménység. Založenie nadácie pre závislých bolo v tej dobe veľkou novinkou. Pôvodná nadácia bola transformovaná na súčasnú neziskovú organizáciu v roku 1997. Naše pobytové resocializačné stredisko sme otvorili v roku 1995 v Bátorových Kosihách, kde sme sa stali organickou súčasťou obce a napravili sa u nás životy mnohých závislých a ich rodín.

Od roku 2005 vykonávame naše poslanie v obci Veľké Kosihy v 2,7 hektárovom areáli, ktorý ponúka širokú perspektívu ku komplexnej resocializačnej činnosti. Po 4 rokoch prenájmu budovy v obci sme v júli 2009 otvorili novopostavené resocializačné centrum s kapacitou pre 15 klientov. Od roku 2005 prevádzkujeme domov na polceste pre tých, ktorí po resocializácii nemajú zabezpečené bývanie.

V roku 2013 sme vybudovali športové ihrisko s prírodným trávnikom, v roku 2015 sme postavili našu kaplnku, kde sa každú nedeľu zhromažďujeme na bohoslužbu s hudbou. V roku 2017 sme vytvorili altánok na grilovanie a v roku 2019 sme otvorili multifunkčné športovo - rekondičné zariadenie pre športové, terapeutické a preventívne aktivity.

Veríme, že našou misiou vieme dávať nádej ešte viacerým v ich beznádejnej situácii - a viacerí sa aj chytajú tejto šance.

 

Batorkeszi 1180 787Nagykeszi 1180 787