verejné obstarávanie

Momentálne nie je vyhlásené verejné obstarávanie.

Zákazky s nízkou hodnotou od 01.04.2021 do 30.06.2021:

  • Stavebné práce: Obnova budovy domova na polceste. Celková cena za zhotovenie diela: 22 790,00 EUR (s DPH). Zhotoviteľ diela: Baukomplex, spol. s r.o., IČO: 36356051, so sídlom Fialková 8, 945 01 Komárno.

Zákazky s nízkou hodnotou od 01.01.2021 do 31.03.2021:

  • neboli

Zákazky s nízkou hodnotou od 01.10.2020 do 31.12.2020:

  • neboli

Zákazky s nízkou hodnotou od 01.07.2020 do 30.09.2020:

  • neboli

Zákazky s nízkou hodnotou od 01.04.2020 do 30.06.2020:

  • neboli

Zákazky s nízkou hodnotou od 01.01.2020 do 31.03.2020:

  • neboli