Riaditeľ:

Mgr. Kálmán Szőcs, zodpovedný zástupca

 

Odborný tím:

dr. jur. Dávid Szőcs, sociálny pracovník, právnik

Abigél Horváth Farkas, psychológ

PaedDr. Anna Lukáčová, liečebný pedagóg

 

Starostlivosť v skupine:

Mgr. Gizella Szőcs, asistent sociálnej práce

Mgr. Irén Varga, sociálny pracovník

Mgr. Éva Matus, pedagóg, adiktologický konzultant

Ing. Tomáš Tóth, pedagogický asistent

Bc. Norbert Bognár, psychologický asistent

 

Prevádzkový úsek:

Peter Tóth, adiministratívno - technický zamestnanec

József Pőcz, koordinátor nácviku pracovných zručností a údržby

Karol Hervay, pomocný pracovník údržby

Imrich Őszi, dobrovoľník

 

Supervízor:

Mgr. Renáta Szendi, PhD., supervízor

 

Externí odborníci:

MUDr. František Bulajcsík, všeobecný lekár

MUDr. Tomáš Szép, psychiater

Ing. Lívia Farkas Banai-Tóth, účtovník