Mgr. Kálmán Szőcs, riaditeľ, zodpovedný zástupca

Mgr. Gizella Szőcs, sociálny pracovník

dr. jur. Dávid Szőcs, právnik, sociálny pracovník

Mgr. Simona Petőczová, sociálny pracovník

Bc. Irén Varga, asistent sociálnej práce

Mgr. Éva Matus, pedagóg, adiktologický konzultant

Abigél Horváth Farkas, psychológ

Sabina Bolyová, psychológ

Peter Tóth, adiministratívno - technický zamestnanec

Štefan Ádám, koordinátor nácviku pracovných zručností a údržby

Ing. Jozef Farkas, koordinátor nácviku pracovných zručností, dobrovoľník

Mgr. Renáta Szendi, PhD., supervízor

MUDr. Lívia Balázsová, psychiater

MUDr. František Bulajcsík, všeobecný lekár