Mgr. Kálmán Szőcs, riaditeľ, zodpovedný zástupca

Mgr. Gizella Szőcs, sociálny pracovník

dr. Dávid Szőcs, právnik, sociálny pracovník

Bc. Simona Petőczová, asistent sociálnej práce

Bc. Irén Varga, asistent sociálnej práce

Mgr. Oľga Ádámová, sociálny pracovník

Mgr. Éva Matus, pedagóg

Abigél Farkas, psychológ

Peter Tóth, adiministratívno - technický zamestnanec

Štefan Ádám, koordinátor nácviku pracovných zručností a údržby

Imrich Őszi, koordinátor nácviku pracovných zručností

Ing. Jozef Farkas, koordinátor nácviku pracovných zručností, dobrovoľník

Mgr. Renáta Szendi, PhD., supervízor

MUDr. Lívia Balázsová, psychiater

MUDr. František Bulajcsík, všeobecný lekár