Mgr. Kálmán Szőcs, riaditeľ, zodpovedný zástupca

Mgr. Gizella Szőcs, sociálny pracovník

dr. jur. Dávid Szőcs, právnik, sociálny pracovník

Mgr. Simona Petőczová, sociálny pracovník

Mgr. Irén Varga, sociálny pracovník

Mgr. Éva Matus, pedagóg, adiktologický konzultant

Abigél Horváth Farkas, psychológ

Sabina Bolyová, psychológ

Peter Tóth, adiministratívno - technický zamestnanec

Štefan Ádám, koordinátor nácviku pracovných zručností a údržby

Mgr. Renáta Szendi, PhD., supervízor

MUDr. Lívia Balázsová, psychiater

MUDr. František Bulajcsík, všeobecný lekár