Zákazky s nízkou hodnotou od 01.10.2023 do 31.12.2023:

  • neboli

Zákazky s nízkou hodnotou od 01.07.2023 do 30.09.2023:

  • neboli

Zákazky s nízkou hodnotou od 01.04.2023 do 30.06.2023:

  • Dodanie osobného automobilu: celková cena za dodanie motorového vozidla Škoda Scala Active 1.0 TSI bola 15 999,00 EUR (s DPH); dodávateľ HELORO s.r.o., Medená 5, 811 02 Bratislava, IČO 31413391.

Zákazky s nízkou hodnotou od 01.01.2023 do 31.03.2023:

  • neboli

Zákazky s nízkou hodnotou od 01.10.2022 do 31.12.2022:

  • neboli

Zákazky s nízkou hodnotou od 01.07.2022 do 30.09.2022:

  • Zhotovenie stavebných prác na budove a terase resocializačného strediska. Celková cena za zhotovenie diela: 12 348,50 EUR (s DPH). Zhotoviteľ diela: Attila Varga, IČO: 50803638, so sídlom 946 21 Veľké Kosihy 138.

Zákazky s nízkou hodnotou od 01.04.2022 do 30.06.2022:

  • neboli

Zákazky s nízkou hodnotou od 01.01.2022 do 31.03.2022:

  • neboli

Zákazky s nízkou hodnotou od 01.10.2021 do 31.12.2021:

  • neboli

Zákazky s nízkou hodnotou od 01.07.2021 do 30.09.2021:

  • neboli

Zákazky s nízkou hodnotou od 01.04.2021 do 30.06.2021:

  • Stavebné práce: Obnova budovy domova na polceste. Celková cena za zhotovenie diela: 22 790,00 EUR (s DPH). Zhotoviteľ diela: Baukomplex, spol. s r.o., IČO: 36356051, so sídlom Fialková 8, 945 01 Komárno.

Zákazky s nízkou hodnotou od 01.01.2021 do 31.03.2021:

  • neboli

Zákazky s nízkou hodnotou od 01.10.2020 do 31.12.2020:

  • neboli

Zákazky s nízkou hodnotou od 01.07.2020 do 30.09.2020:

  • neboli

Zákazky s nízkou hodnotou od 01.04.2020 do 30.06.2020:

  • neboli

Zákazky s nízkou hodnotou od 01.01.2020 do 31.03.2020:

  • neboli