Zákazky s nízkou hodnotou od 01.04.2020 do 30.06.2020:

    • neboli

Zákazky s nízkou hodnotou od 01.01.2020 do 31.03.2020:

    • neboli