logo mzsrTechnika v službách resocializácie (2016-2017)

Účelom projektu, ktorý sme realizovali s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016, bol upútať pozornosť na pozitívny odkaz, že napriek vážnym dôsledkom užívania drog existuje východisko zo závislosti.

Dlhodobým cieľom projektu bolo zvýšenie úrovne resocializačnej činnosti. Konkrétnym cieľom na jednej strane bolo rozvíjanie teoretickej stránky resocializačného programu obstaraním technického vybavenia a informovanie širšej verejnosti vypracovaním brožúry, na druhej strane posilnenie praktickej prípravy na prácu obstaraním pracovných strojov a tým zvýšenie šance našich klientov na úspešnú reintegráciu.

V rámci projektového zámeru sme naplánovali 4 aktivity. Prvá aktivita bola vyžiadanie cenových ponúk, na základe ktorých sme mohli obstarať technické vybavenie. Druhá aktivita bola obstaranie technického vybavenia. Pre rozvíjanie teoretickej stránky resocializácie sme kúpili laserovú farebnú tlačiareň, osobný počítač s operačným systémom a Office balíkom a dátové úložisko. Pre posilnenie praktickej prípravy na pracovný trh sme kúpili vibrační stolík, stavebnú diamantovú pílu, miešačku na betón, stojanovú vŕtačku a zváračku so z váracou kuklou.

Tretia aktivita bola vypracovanie a zverejnenie brožúry. Pomocou nakúpeného technického vybavenia sme vypracovali brožúru s názvom „Existuje východisko zo závislosti", ktorou sme zacielili stručné informovanie: o závislosti a následkoch užívania drog, predstavenie nášho resocializačného strediska a oboznámenie výrokov abstinujúcich závislých. Brožúru sme vydali v náklade 100 kusov na 8 stranách vo formáte A5 a bola doručená 10 zariadeniam: psychiatrom, mužským oddeleniam nemocníc, psychológom a vzdelávacím zariadeniam v okolí. Táto brožúra s aktualizáciami bude dlhodobo slúžiť na informovanie o závislosti a našej misii. Elektronická verzia je dostupná kliknutím na odkaz pod článkom.

Štvrtá aktivita bola príprava na pracovný trh. Pomocou obstaraných strojov sme vedeli výrazne posilniť efektivitu pracovnej terapie. Pod vedením vedúceho pracovnej terapie sa začalo s vysvetlením základných bezpečnostných predpisov pri užívaní strojov. Následne sme sa oboznámili s technológiou výroby a fungovaním strojov. Miešačka na betón splnila svoju obvyklú funkciu, vibračným stolíkom sme vyrábali zámkovú dlažbu v prírodnom aj farebnom prevedení, diamantovou pílou sme rezali tehly a škridle na výrobu klinkerovej dlažby, stojanová vŕtačka a CO zváračka slúžili na výrobu kachlí. Veľkým výnosom 18 zamestnaní bolo popri očividných výsledkoch aj spoločné učenie sa a odovzdanie skúseností. Dúfame, že stroje budú dlhodobo slúžiť prípravu našich klientov na pracovný trh.

Realizáciu projektu charakterizovala dobrá spolupráca a pružnosť zo strany zamestnancov aj zo strany abstinujúcich závislých. Sme veľmi radi, že pomocou finančnej podpory Ministerstva zdravotníctva sme vedeli dlhodobo a významne posilniť teoretickú aj praktickú stránku našej resocializačnej činnosti.

 

dr. jur. Dávid Szőcs, koordinátor projektu

 

0405