Výročná správa 2016

Výročná správa za rok 2016 (PDF)

Prečítam