Momentálne nie je zverejnená výzva na predkladanie cenových ponúk.