výročná správa za rok 2007

15. výročie založenia organizácie

tulipán

Čítať ďalej...

výročná správa za rok 2006

:: Základné údaje

Poslanie Nádej – Reménység, n. o.

„Poskytovanie humanitnej a sociálnej starostlivosti so zameraním na prevenciu závislosti na alkohole a iných návykových látkach, poskytovať podporu a pomoc závislým osobám, ich výchova k zdravému spôsobu života a napomáhanie ich sociálnej a zdravotnej rehabilitácie.”

Čítať ďalej...