výročná správa za rok 2009

:: Úvodné myšlienky

Mgr. Kálmán Szőcs
Ak sme presvedčení, že (náš) život má zmysel, tak si vytýčime ciele. So svojimi klientmi v resocializácii rozoberáme pomerne často krátkodobé a dlhodobé ciele a cesty k ich dosiahnutiu.
Naša organizácia dospela v roku 2009 k realizácii významného plánu: k vybudovaniu nového domova. Svoje pôvodné miesto v Bátorových Kosihách sme opustili v júli roku 2005 a o štyri roky sme sa mohli nasťahovať do pekného nového objektu vo Veľkých Kosihách. Na skupine sme zvykli konštatovať, že ťažkosti sú na to, aby sme ich riešili, nie na to, aby sme spred nich zutekali.
Podarilo sa nám zvládnuť nielen kompletizáciu interiéru, ale na jeseň ešte aj vonkajšie zateplenie a pokročili sme s úpravou terasy.

Čítať ďalej...

výročná správa za rok 2008

:: Úvodom

Mgr. Gizella Szőcs Od začiatku roka sme mali jasné ciele: vybudovať komplexný rehabilitačný a resocializačný program. V rámci programu ako prvý krok sme plánovali dokončiť rekonštrukciu budovy RS Nádej vo Veľkých Kosihách a jej uvedenie do prevádzky.

Spolu so svojimi kolegami a klientmi sme hľadali možnosti, cesty riešenia. Využili sme vlastné aj externé zdroje, - ľudské a materiálne - písali sme projekty, boli sme tvoriví od začiatku roka. V týchto mesiacoch sme prežívali veľké očakávania.

Čítať ďalej...

výročná správa za rok 2007

15. výročie založenia organizácie

tulipán

Čítať ďalej...