výročná správa za rok 2012

Výročná správa za rok 2012 v slovenskom aj maďarskom jazyku (formát PDF).

výročná správa za rok 2011

Výročná správa za rok 2011 v slovenskom aj maďarskom jazyku (formát PDF).

výročná správa za rok 2010

Výročná správa za rok 2010 v slovenskom aj maďarskom jazyku (formát PDF).