výročná správa za rok 2015

Výročná správa za rok 2015 v slovenskom aj maďarskom jazyku (formát PDF).

výročná správa za rok 2014

Výročná správa za rok 2014 v slovenskom aj maďarskom jazyku (formát PDF).