výročná správa za rok 2014

Výročná správa za rok 2014 v slovenskom aj maďarskom jazyku (formát PDF).