výročná správa za rok 2016

Výročná správa za rok 2016 (formát PDF).