výzva na predkladanie ponúk

Logo color SKHU SK RGB

SKHU slogen sk

www.skhu.eu, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
V RÁMCI ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

V zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon") si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie cenovej ponuky na základe priloženej výzvy na predkladanie ponúk pre nie bežne dostupné zákazky - SLUŽBA.

Lehota na doručenie cenovej ponuky v rámci Zákazky s nízkou hodnotou je 01.12.2017 o 17:00 h. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Druh zákazky: Zákazka na poskytovanie služieb

Názov zákazky: „VYTVORENIE WEBOVEJ STRÁNKY”

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 72413000-8 Návrh webových sídiel

Predpokladaná hodnota zákazky: 1.717,33 € bez DPH

PRE VIAC INFORMÁCIÍ VIĎ PRILOŽENÚ VÝZVU NA PREDKLADANIE PONÚK:

 
 
Za verejného obstarávateľa schválil dňa 20. 11. 2017:
Mgr. Kálmán Szőcs, riaditeľ

výzva na predkladanie ponúk

Logo color SKHU SK RGB

SKHU slogen sk

www.skhu.eu, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
V RÁMCI ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

V zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon") si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie cenovej ponuky na základe priloženej výzvy na predkladanie ponúk pre bežne dostupné zákazky - TOVAR.

Lehota na doručenie cenovej ponuky v rámci Zákazky s nízkou hodnotou je 01.12.2017 o 17:00 h. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Druh zákazky: Zákazka na dodanie tovaru

Názov zákazky: „NÁKUP VÝPOČTOVEJ TECHNIKY”

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

  • 30213100-6 Prenosné počítače
  • 38652120-7 Videoprojektory
  • 38651600-9 Digitálne fotoaparáty
  • 48300000-1 Softvérový balík na vytváranie dokumentov, kreslenie, vytváranie obrázkov, harmonogramov a zlepšovanie produktivity
  • 48219300-9 Softvérový balík pre administratívu

Predpokladaná hodnota zákazky: 2.734,39 € bez DPH

PRE VIAC INFORMÁCIÍ VIĎ PRILOŽENÚ VÝZVU NA PREDKLADANIE PONÚK:

 
 
Za verejného obstarávateľa schválil dňa 20. 11. 2017:
Mgr. Kálmán Szőcs, riaditeľ

výzva na predkladanie ponúk

Logo color SKHU SK RGB

SKHU slogen sk

www.skhu.eu, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
V RÁMCI ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

V zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon") si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie cenovej ponuky na základe priloženej výzvy na predkladanie ponúk pre nie bežne dostupné zákazky - SLUŽBA.

Lehota na doručenie cenovej ponuky v rámci Zákazky s nízkou hodnotou je 01.12.2017 o 17:00 h. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Druh zákazky: Zákazka na poskytovanie služieb

Názov zákazky: „ZABEZPEČENIE PUBLICITY A INFORMOVANOSTI”

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 79340000-9 Reklamné a marketingové služby

Predpokladaná hodnota zákazky: 8.950,17 € bez DPH

PRE VIAC INFORMÁCIÍ VIĎ PRILOŽENÚ VÝZVU NA PREDKLADANIE PONÚK:

 
 
Za verejného obstarávateľa schválil dňa 20. 11. 2017:
Mgr. Kálmán Szőcs, riaditeľ

výzva na predkladanie ponúk

Logo color SKHU SK RGB

SKHU slogen sk

www.skhu.eu, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
V RÁMCI ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

V zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („zákon") si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie cenovej ponuky na základe priloženej výzvy na predkladanie ponúk pre bežne dostupné zákazky - TOVAR.

Lehota na doručenie cenovej ponuky v rámci Zákazky s nízkou hodnotou je 01.12.2017 o 17:00 h. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Druh zákazky: Zákazka na dodanie tovaru

Názov zákazky: „NÁKUP HUDOBNÝCH NÁSTROJOV”

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

  • 37300000-1 Hudobné nástroje a ich časti
  • 32342300-5 Mikrofónové a reproduktorové sústavy

Predpokladaná hodnota zákazky: 1.363,88 € bez DPH

PRE VIAC INFORMÁCIÍ VIĎ PRILOŽENÚ VÝZVU NA PREDKLADANIE PONÚK:

 
 
Za verejného obstarávateľa schválil dňa 20. 11. 2017:
Mgr. Kálmán Szőcs, riaditeľ