rekonštrukcia hlavnej budovy

Búracie práce - leto 2005

 

Hrubá stavba - jeseň až zima 2005 - realizovaná z prostriedkov Protidrogového fondu a z vlastných zdrojov

 

Rok 2006 - stavebné práce pokračovalli z prostriedkov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a z vlastných zdrojov

 

Rok 2007 - stavebné práce boli realizované z vlastných zdrojov

 

Rok 2008

Vnútorné práce sme mohlli ukončiť vďaka prostriedkov z Protidrogového fondu a z vlastných zdrojov. Na podlahu a zariadenie sme získali prostriedky z „Grantovej Schémy Prechodného fondu 2006”
 

Rok 2009 - vonkajšie práce a revitalizácia okolia budovy bola realizovaná z účelovej dotácie Úradu vlády SR a z vlastných zdrojov