resocializačný program

Nezisková organizácia Nádej - Reménység poskytuje od r. 1995 rezidenčnú starostlivosť mužom vo veku od 16 do 55 rokov so závislosťou od psychoaktívnych látok a hracích automatov formou terapeutickej komunity. 
Cieľom komplexného resocializačného programu nášho strediska je integrácia a reintegrácia závislých ľudí do spoločnosti, do rodiny a na pracovný trh.
V zariadení je možnosť na ubytovanie 16 klientov v dvojlôžkových izbách.
Profesijné zabezpečenie starostlivosti sa deje psychológom, sociálnymi pracovníkmi, mentálnym hygienikom, pedagógmi, psychiatrom, všeobecným lekárom.

Čítať ďalej...

podmienky prijatia

  • Dobrovoľnosť; motivovanosť zmeniť svoj životný štýl,
  • na základe odporúčania adiktológa alebo psychiatra,
  • vyplnenie tlačív: Žiadosť a údaje, Príprava žiadateľa na osobný pohovor (nachádzajú sa aj na webovej stránke organizácie),
  • po osobnom pohovore s riaditeľom strediska,
  • dohoda o spôsobe finančného prispievania na resocializačný pobyt,
  • podpísanie zmluvy o resocializačnej starostlivosti.

Prijímacie tlačivá:

klienti o sebe

Nám sa to podariloNám sa to podarilo - životné príbehy abstinujúcich klientov

:: Ulica alebo liečenie.

Tieto slová ma zamestnávali v čase, keď moji drahí rodičia odhalili a prijali moju drogovú závislosť.
Roky strávené v zajatí drogy úplne zdeformovali moju osobnosť. Dobrý prospech v škole, vynikajúce športové výkony, spoľahlivosť – boli odrazu minulosťou. Aj moje okolie badalo môj úpadok. Dovolím si tvrdiť, že som prežil „peklo na zemi“. Momentálne som ešte v procese liečby. Slovami nedokážem poďakovať personálu a vedeniu tohto zariadenia a práve preto som sa rozhodol študovať, aby som aj ja raz mohol zachraňovať životy, tak ako ho zachránili mne. Ďakujem.

Robert

Čítať ďalej...

pracovná terapia

voľnočasové a iné aktivity

rekonštrukcia hlavnej budovy

Pôvodný stav rekonštruovaného objektu

Čítať ďalej...