prehľad získaných grantov (2003 - 2008)

:: Rok 2008

Zavedenie manažérskych systémov podľa ISO, softvérové, prezentačné vybavenie a prevádzkové náklady resocializačného strediska na rok 2008

Cieľ: Kontinuálne poskytovanie resocializačnej starostlivosti na vysokej kvalitatívnej úrovni, k čomu je nevyhnutné získať finančné prostriedky na prevádzkové náklady strediska.
Projekt je ďalej zameraný na využitie osobných počítačov so špeciálnym programovým vybavením na skvalitnenie procesu resocializácie.

Čítať ďalej...