zvýšenie kompetencií závislých ľudí (2010)

Fond GSKJesenná výzva Fondu GSK 2010 - „Podaj ruku, vráti sa Ti celé srdce.”

Čítať ďalej...

pomoc! – pomáhame (2009 - 2010)

Účelová dotácia Úradu vlády SR na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej stratégie boja proti drogám a drogovým závislostiam pre rok 2009.

Čítať ďalej...

grantová schéma (2008 - 2009)

Grantová schéma 
zameraná na zlepšovanie a rozširovanie resocializačnej a rehabilitačnej starostlivosti
o osoby závislé od psychoaktívnych látok
Prechodný fond 2006/018-175.05.02
 
SK flag

Integrácia a reintegrácia - vybudovanie komplexného rehabilitačného a resocializačného programu

EU flag
  

Čítať ďalej...