poznaj svoju vlasť (2015)

BGA kep pngRegionálny grantový program Fondu Bethlen Gábor

Poznaj svoju vlasť! - Jednodňový výlet v szentendrejskom Skanzene

S podporou Fondu Gábora Bethlena v rámci regionálnej grantovej výzvy „Pre maďarskú kultúru a vzdelanie" sme na jeden deň navštívili Skanzen v Szentendri. Všeobecným cieľom uskutočneného projektu bolo pestovanie styku s materskou krajinou a konkrétnymi cieľmi boli organizovanie vlastivedného výletu pre cieľovú skupinu – pre závislých a zamestnancov – a posilňovanie kohézie v terapeutickej komunite.
Výlet organizovaný na 23. október bol kvôli národnému sviatku veľmi bohatý v programoch. Počas predpoludnia sme navštívili nížinné poľnohospodárske mesto, ochutnali sme domáce pekárenské výrobky, urobili sme fotku pred veterným mlynom, obzerali sme sa na salaši, zvonka sme sa pozreli na oblasť Malej maďarskej nížiny uzavretej kvôli nakrúcaniu filmu, potom sme išli ďalej do oblastí Južného a Západného Zadunajska. Lesnou prechádzkou pozdĺž potoku Staravoda sme prišli do bakonskej oblasti a potom do oblasti Balatónskej Hornej zeme, kde sme popri inom boli svedkami toho, ako sa vodný mlyn priviedol do chodu.
Po chutnom obede sme smerovali do oblasti Hornej Tisi, kde kvôli Víkendu detských a pastierskych hier nás privítalo more rodín s malými deťmi a veľa zaujímavých exhibícií. Popri severomaďarskej dedine a hornozemskej poľnohospodárskej dedine sme sa vrátili k železničnej stanici, kde sme nastúpili na posledný Skanzen vlak pripomínajúci 30-e roky 20. storočia, z ktorého sme si mohli znova pozrieť atrakcie.
Čo sa týka cestovania, s kvalitou autobusu aj osobou šoféra sme boli absolútne spokojní. Sme vďační Pánovi za výlet, a za to, že sme mohli obohatiť svoj terapeutický program pekným zážitkom.