podporili nás

TTMicropol new T+T Micropol spol. s r. o., Komárno
TMStav TM - STAV s.r.o., Dunajská Streda
Ištok IŠTOK SK, s.r.o., Bratislava
Izolmat IZOLMAT s. r. o., Bratislava
ShilaStyle SHILA STYLE, s.r.o., Komárno
VelkeKosihy Obecný úrad Veľké Kosihy
  AJRIN potraviny, Veľké Kosihy
  Poľnohospodárske družstvo Veľké Kosihy
   
  ... a mnohí iní