personál

Mgr. Kálmán Szőcs (riaditeľ, teológ)

Mgr. Kálmán SzőcsPo skončení štúdia pôsobil ako zborový duchovný, v roku 1992 je spoluzakladateľom Sociálnej nadácie Nádej – Reménység, neskôr sa stáva riaditeľom transformovanej neziskovej organizácie a resocializačného strediska.

Svoje základné teologické vzdelanie si od začiatkov dopĺňal v problematike závislostí – v spolupráci s odborníkmi, samoštúdiom z odbornej literatúry, oboznamovaním sa s príslušnými zákonmi, absolvovaním odborných seminárov a psychologického výcviku.

Mgr. Gizella Szőcs (asistent sociálnej práce, predseda správnej rady)

Mgr. Gizella SzőcsPo skončení štúdia pôsobila ako zborový duchovný, v roku 1992 je spoluzakladateľkou Sociálnej nadácie Nádej – Reménység.

V prvých rokoch je pracovníčkou organizácie, od roku 1997 pracuje v resocializačnom stredisku ako sociálny pracovník: vedie jednak skupinovú terapiu, jednak usmerňuje vo vybavovaní praktických záležitostí klientov.

Zsolt Tóth (člen správnej rady)

Zsolt TóthSúkromný podnikateľ v stavebníctve,

od roku 1997 je členom správnej rady neziskovej organizácie Nádej – Reménység ako predstaviteľ vyliečených (abstinujúcich) klientov. 

dr. jur. Dávid Szőcs (sociálny pracovník, člen správnej rady)

Dávid SzőcsSvoje štúdiá ukončil na Univerzite Pétera Pázmánya v Budapešti na Fakulte práva a štátnych vied v roku 2012

Od októbra 2012 podporil prácu organizácie v rámci absolventskej praxe a od apríla 2013 sa stáva zamestnancom ako sociálny poradca, neskôr ako sociálny pracovník.

Katalin Szabó (psychológ)

Katalin SzabóSvoje štúdium ukončila na Univerzite Károliho Gáspára v Budapešti v odbore klinická psychológia v roku 2014. Od roku 2015 študuje mentálnu hygienu.

Od septembra 2016 pracuje v Nádej – Reménység ako psychologička, kde vedie skupinové aj individuálne terapie.

Peter Tóth (administratívno-technický zamestnanec)

Peter TóthŠtúdium ukončené na SPŠ elektrotechnickej – odb. elektronické počítačové systémy.

V roku 2001 nastúpil na civilnú službu do nášho strediska a o rok neskôr sa stáva adnministratívno-technickým zamestnancom Nádej – Reménység.