personál

Mgr. Kálmán Szőcs

Mgr. Kálmán Szőcs:

(riaditeľ, teológ)

Po skončení štúdia pôsobil ako zborový duchovný, v roku 1992 je spoluzakladateľom Sociálnej nadácie Nádej – Reménység, neskôr sa stáva riaditeľom transformovanej neziskovej organizácie a resocializačného strediska.

Svoje základné teologické vzdelanie si od začiatkov dopĺňal v problematike závislostí – v spolupráci s odborníkmi, samoštúdiom z odbornej literatúry, oboznamovaním sa s príslušnými zákonmi, absolvovaním odborných seminárov a psychologického výcviku.

 

Mgr. Gizella Szőcs

Mgr. Gizella Szőcs:

(asistent sociálnej práce, predseda správnej rady)

Po skončení štúdia pôsobila ako zborový duchovný, v roku 1992 je spoluzakladateľkou Sociálnej nadácie Nádej – Reménység.

V prvých rokoch je pracovníčkou organizácie, od roku 1997 pracuje v resocializačnom stredisku ako sociálny pracovník: vedie jednak skupinovú terapiu, jednak usmerňuje vo vybavovaní praktických záležitostí klientov.

  

Zsolt Tóth

Zsolt Tóth:

(člen správnej rady)

Súkromný podnikateľ v stavebníctve,

od roku 1997 je členom správnej rady neziskovej organizácie Nádej – Reménység ako predstaviteľ vyliečených (abstinujúcich) klientov.

 

Dávid Szőcs

Dávid Szőcs:

(sociálny pracovník)

Svoje štúdiá ukončil na Univerzite Pétera Pázmánya v Budapešti na Fakulte práva a štátnych vied v roku 2012.

Od októbra 2012 podporil prácu organizácie v rámci absolventskej praxe a od apríla 2013 sa stáva zamestnancom ako sociálny poradca. 

 

Peter Tóth

Peter Tóth:

(administratívno-technický zamestnanec)

Štúdium ukončené na SPŠ elektrotechnickej – odb. elektronické počítačové systémy.

V roku 2001 nastúpil na civilnú službu do nášho strediska a o rok neskôr sa stáva adnministratívno-technickým zamestnancom Nádej – Reménység.