história

Nezisková organizácia Nádej-Reménység vznikla v roku 1997 transformovaním pôvodnej sociálnej nadácie, založenej v roku 1992, s poslaním:

„Poskytovanie humanitnej a sociálnej starostlivosti so zameraním na prevenciu závislosti na alkohole a na iných návykových látkach, poskytovať podporu a pomoc závislým osobám, ich výchova k zdravému spôsobu života a napomáhanie ich sociálnej a zdravotnej rehabilitácie, ich vedenie k získaniu a udržaniu pracovných návykov.″.

Prácu sme začali v roku 1992 v Komárne. Založenie nadácie bolo v tej dobe veľkou novinkou. Od r. 1995 sme vykonávali svoju činnosť v peknej, najímanej budove v Bátorových Kosihách, kde sme sa stali organickou súčasťou obce a napravili sa u nás životy mnohých závislých a ich rodín. Od júla r. 2005 poskytujú domov obetavej práci Nádeje už Veľké Kosihy. Ide o hospodársky dvor, rozprestierajúci sa na 2,7 ha, ktorý ponúka skvelú perspektívu ku komplexnej resocializačnej činnosti. To posilňuje aj vybudovaný dobrý vzťah s vedením a občanmi obce.

Obnovením jedného z nepoužívateľných hospodárskych budov sme najprv vytvorili Domov na pol ceste s kapacitou pre 6 klientov. V júli 2009 otvorilo svoje brány Resocializačné stredisko, postavené z grantov, dobrovoľných podpôr, ako aj z modlitby a vo veľkej miere vlastnou prácou. Budova umožňuje pobyt pre 16 klientov a svojím útulným zariadením zabezpečuje vhodné prostredie k liečeniu závislých mužov. Obrábanie záhrady: pestovanie zeleníny a ovocia tvorí dôležitú časť pracovnej terapie a zaisťuje nám v tejto oblasti sebestačnosť. Okrem toho patria aj staranie sa o zvieratá, údržba a skrášľovanie areálu ku každodenným činnostiam.