výročná správa za rok 2016 (na stiahnutie)

Pridaná na stiahnutie výročná správa za rok 2016 (formát PDF).