kontakt - informácie

vCardNádej - Reménység, n. o.

 
Adresa
Hlavná 196
946 21 Veľké Kosihy
Slovakia

Telefón+421 35 77 97 150

Mobil+421 905 140 037

e-mailnadej (zavináč) resocializacia.sk 

súradnice GPS
dĺžka: N 47° 45.444' (N 47.7574°; N 47° 45' 26.66'')
šírka: E 17° 53.000' (E 17.8833°; E 17° 53' 00.00'')

MapaZobraziť mapu

bankové spojenieIBAN: SK07 5600 0000 0038 7232 6001, vedený v Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Komárno

IČO DIČ registrácia
IČO: 34000801
DIČ: 2021042826
 
Registrácia:
Krajským úradom v Nitre, odborom všeobecnej vnútornej správy dňom 28. augusta 1997 pod č. OVVS/NO-1/97, Obvodným úradom v Komárne, právnym oddelením dňom 1. apríla 1992 pod č. Práv. 198/92-pôvodná Sociálna nadácia Nádej - Reménység.
 
Akreditácia:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny udelilo pre naše stredisko akreditáciu pod č. 12486/2006-I/21AK na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadení resocializačné stredisko podľa §63 zákona č. 305/2005 Z. z., ktorá nadobudla právoplatnosť dňa 22. 9. 2006, na obdobie 5 rokov.
Na základe rozhodnutia č. 14320/2011-I/25AK, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21. 10. 2011, bola akreditácia predĺžená na obdobie ďalších 5 rokov.